ANTİK KENT: PATARA

Antalya il sınırları Kaş ilçesi Kalkan beldesi yakınlarındaki antik kent

Patara bir Likya kentidir. Likya birliğinin üç oy hakkına sahip altı kentinden biri ve belki de en önemlisidir. Likya birliği toplantılarının çoğunlukla Patara'da yapıldığı yazılır. Likya dilinde Pttara olarak anılan kentin M.Ö. 5. yüzyılda var olduğu ve İskender'in kuşattığı kentler arasında yer aldığı bilinir.

Bir inanışa göre Patara'yı su perisi Lykia ile tanrı Apollon'un oğlu Patarus kurmuş. Patara, Roma döneminde de çok önemli bir kent olmuş. Patara limanı, hububat deposu ve sevki açısından önem taşımış. Bizans döneminde de gelişmesini sürdüren kent, hıristiyanlarca da önemli sayılmış.

Bizans bazilikası, Korinth nizamında tapınak bulunmaktadır.

Noel Baba olarak bilinen Saint Nicholas'ın da Pataralı olduğu söylenir. 400 metre genişliğinde ve 1600 metre derinliğindeki Patara limanının kumla dolmaya başlaması ve teknelerin yanaşmakta güçlük çekmeleri, Patara'nın giderek önemini yitirmesine neden olur. Rüzgarın savurduğu kumlar zamanla limanı doldurur ve kenti büyük ölçüde örtüyor. Bugün kentte görülebilecek kalıntıların bir bölümünün kumlar altında olduğu dikkati çekecektir.

Gelemiş köyünden 2 km sonra yol kenarında Patara'daki kalıntıların en görkemlilerinden Roma Zafer Takı görülür. Zafer takı, M.S. 1. yüzyıl sonlarında yaptırılmıştır. Tepeye doğru görülebilecek kalıntılar arasında hamamlar, Bizans bazilikası, Korinth nizamında tapınak bulunmaktadır. Tiyatro tepenin yamacındadır ve önemli bölümü kumlar altındadır. Tepede de Athena Tapınağı vardır.